AM moped (klass 1) och moped klass 2 

AM-körkort (klass 1) = 4 500 kr

45 kim/tim, får endast köras på väg.

  • Syntest och hjälp med ansökan om körkortstillstånd

  • Teori inkl material

  • Lärarledd mopedteorikurs

  • 4 tim körlektioner inkl lån av moped

  • Bokning av kunskapsprov på Trafikverket

Gitligt körkortstillstånd krävs.

Du måste vara minst 14 år och 9 månader för att få göra den praktiska delen av kursen (körlektioner) - och ditt körkortstillstånd måste vara klart.

Du kan gå kursen och plugga (göra den teoretiska delen av kursen) innan du är 14 år och 9 månader. Ditt körkortstillstånd behöver inte vara klart vid kurstillfället.

När du är färdig med både den teoretiska och den praktiska delen av utbildningen och är klar med teoritester på elevcentralen.se beställer trafikskolan teoriprov åt dej på Trafikverket i Västerås. Du måste ha fyllt 15 år innan du får göra provet.  

När du är godkänd på teoriprovet får du köra direkt.

I samband med provet så fotograferar de dig. Det kortet kommer finnas på ditt körkort. Kostnaden för fotografering och körkortstillverkning (250 kr) betalar du i efterskott till Transportstyrelsen. Även Trafikverket kommer skicka ut en faktura efter provet på provavgiften (325 kr).

Förarbevis (klass 2) = 2 700 kr

25 km/tim, ska i första hand köras på cykelbanor

  • Teori inkl material

  • Lärarledd mopedteorikurs

  • Examination på trafikskolan 

Inget körkortstillstånd behövs.

När du är färdig med den teoretiska delen av utbildningen och är klar med teoritester på elevcentralen.se  kan du göra examinationen direkt på trafikskolan. Du måste ha fyllt 15 år innan du får göra provet. Ingen tidsbokning behövs.

När du är godkänd på examinationen får du köra direkt.

Kostnaden för körkortstillverkning (250 kr) betalar du i efterskott till Transportstyrelsen.

Nästa moppekurs:


30/10 - 19